fbpx

Najbliższy termin kursu: 22.07.2024 e-kurs

Dalsze terminy: 29.07.2024, 07.08.2024 e-kurs

KWALIFIKACJE ZAWODOWE KIEROWCÓW ŁÓDŹ

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kategorie: C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E

PLN 2900
 • Szkolenie trwa 140 godzin, w tym:
 • 130 godzin zajęć teoretycznych
 • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
 • 1 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych w najnowocześniejszym 6-stopniowym symulatorze

Kwalifikacja wstępna

Kategorie: C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E

PLN 5600
 • Szkolenie trwa 280 godzin, w tym:
 • 260 godzin zajęć teoretycznych
 • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
 • 2 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych w najnowocześniejszym 6-stopniowym symulatorze

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Kategorie: C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E

PLN 900
 • Szkolenie trwa 35 godzin, w tym:
 • 32,5 godzin zajęć teoretycznych
 • 2,5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kategorie: C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E

PLN 900
 • Szkolenie trwa 70 godzin, w tym:
 • 65 godzin zajęć teoretycznych
 • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Kwalifikacje zawodowe kierowców w Łodzi

Kierowcy zawodowi odgrywają ważną rolę w branży transportowej, a posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych jest kluczowe dla wykonywania tej pracy legalnie.  Kandydat na takiego kierowcę musi ukończyć kurs na wybraną kategorię prawa jazdy i uzyskać pozytywny wynik z egzaminu państwowego. Kolejnym krokiem do uzyskania statusu kierowcy zawodowego jest uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy, potwierdzającego zdobycie odpowiednich kwalifikacji do wykonywania pracy przy przewozie osób lub rzeczy.

Świadectwo można otrzymać realizując stosowny w indywidualnym przypadku kurs, którego typ zależy przede wszystkim od wieku i doświadczenia kandydata, jak również od posiadanych już uprawnień. Do wyboru są następujące kursy: kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca oraz kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona.

Zanim wybierzesz szkolenie – co jest potrzebne do uzyskania świadectwa kwalifikacji?

Rozpoczęcie odpowiedniego kursu prowadzącego do uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej jest możliwe po uprzednim:

 • uzyskaniu prawa jazdy dowolnej kategorii,
 • uzyskaniu pozytywnych orzeczeń lekarskich i psychologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy kierowcy zawodowego,
 • założeniu Profilu Kierowcy Zawodowego w Wydziale Komunikacji lub Starostwie Powiatowym (zależnie od miejsca zamieszkania).

Kwalifikacja wstępna

Ten typ szkolenia przeznaczony jest dla osób, które chcą rozpocząć pracę jako kierowca zawodowy bez ograniczeń dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu w przypadku kierowców, którzy nie ukończyli jeszcze 21 roku życia. Jeśli osoba poniżej tego wieku zdecyduje się na szkolenie przyspieszone, wówczas może prowadzić tylko pojazdy dopuszczane kategorią prawa jazdy C1 lub C1+E, przy czym ich dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 7,5 tony, bądź 12 ton w przypadku zespołu DMC. Kwalifikacja wstępna przeznaczona jest dla osób, których data prawa jazdy kategorii C, C1, C+E, C1+E wypada po 10 września 2009r.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej trwa 280 godzin, przy czym 260 z nich to zajęcia teoretyczne, kolejne 16 godzin – zajęcia praktyczne w ruchu drogowym, a 2 godziny to jazda w warunkach specjalnych w najnowocześniejszym symulatorze 6-stopniowym.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona Łódź

Przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 21 lat i w związku z odbyciem tego szkolenia nie będą objęte ograniczeniami jeśli chodzi o masę całkowitą prowadzonego pojazdu. Taki wariant kursu jest przede wszystkim realizowany szybciej, bo w ciągu 140 godzin szkoleniowych, z czego 130 godzin stanowią zajęcia teoretyczne, 8 godzin zajęcia praktyczne w ruchu drogowym, a jedna godzina to jazda w warunkach specjalnych w 6-stopniowym symulatorze.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca i uzupełniająca przyspieszona

Szkolenia kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dotyczą osób, które już posiadają świadectwo kwalifikacji dla jednej z grup pojazdów, a mianowicie w ramach kategorii C i C+E (czyli na ciężarówki) lub kategorii D i D+E (czyli na autobusy). Z kwalifikacji uzupełniającej może np. skorzystać kierowca posiadający prawo jazdy uprawniające do przewozu osób, który chce także odbyć kurs na przewóz rzeczy Łódź lub odwrotnie, kiedy ma uprawnienia do przewozu rzeczy a chce móc dodatkowo przewozić także osoby.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca jest przeznaczona dla osób, które posiadają prawo jazdy na samochody ciężarowe, wydane po 10 września 2009 roku i chcą rozpocząć pracę w roli kierowcy zawodowego w przewozie towarów przed ukończeniem 21 roku życia. Takie szkolenie trwa 70 godzin (65 godzin teorii i 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym).

Z kolei kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona to opcja dla osób, które ukończyły już 21 lat (dla kategorii C) lub 23 lat (dla kategorii D) i chcą wykonywać zawodowo przewóz towarów. Taki wariant szkolenia pozwala na zdobycie kwalifikacji w dużo krótszym czasie, ponieważ trwa ono 35 godzin (32,5 godzin zajęć teoretycznych i 2,5 godziny zajęć w ruchu drogowym).

Warto zaznaczyć, że kursu kwalifikacji wstępnej w ogóle nie muszą odbywać kierowcy zawodowi, którzy prawo jazdy kategorii C uzyskali przed 10 września 2009r., ponieważ obowiązują ich wyłącznie szkolenia okresowe.